Wszystko, co oni tutaj robią jest skupione na ciągłych podaniach,

ruchu i wsparciu na skrzydłach 

Phil Hay (dziennikarz Yorkshire Evening Post) nt słoweńskiego zgrupowania

SKLEP LEEDS UNITED